افشاگری الوهیم ۲#: ۳۱ مرداد ۱۳۹۴

آمریکا، اسرائیل و برخی‌ از کشورهای عضو ناتو بر روی پروژه‌ محرمانه باکتریلوژیک برای نسل کشی دنیا کار می کنند که این بدون اعلام هر گونه جنگی می‌باشد.

این پروژه برای شیوع یک بیماری ساخت بشر است که تمام مردمان غیر سفید و غیر یهودی را خواهد کشت. گسترش آن بسیار آسان است و توسط مواد غذائی و فراورده‌های اولیه به مقدار کم میتواند حمل شود. عامل باکتری می تواند افرادی که غیر سفید یا غیر یهودی هستند را هدف قرار دهد.

این کمی‌ مشکل برای دولت اسرائیل به نظر می رسد چون بسیاری از مردمان فلسطین به طور ژنتیک از اجدادشان یهودیان واقعی‌ هستند، در حالیکه اکثریت اسرائیلی ها ژنتیک و خصیصه یهودی واقعی‌ را دارا نیستند و در واقع اجدادشان از مرکز اروپا می باشند که به یهودیت گرویدند.

راه حلی که سخت به نظر می رسد تا با داشتن یک بیماری که همه را به کشتن خواهد داد این است  که تمام جمعیت سفید و یهود واکسینه شوند. این البته به عنوان یک بیماری شناخته شده همچون وبا یا تیفویید و غیره جمعیت سفید و یهود را به بهانه محافظت از بیماری مجبور به واکسینه کردن می نماید.

واکسن (غیر کارامد) کاذب ممکن است در لباس مبدّل ژست بشر دوستانهبه همهٔ کشورهای غیر سفید حمل شود که برخی‌ از مواد تشکیل دهنده فعال یک بیماری کشنده تر را به وجود آورد.

ارتش ایالات متحده و اسرائیل قبلان این سلاح را در آفریقا و اخیرا در سوریه آغاز کرده اند. و همچنین داروهای جعلی و واقعی‌ را تست خواهند کرد.

هدف نهایی ایالات متحده، اسرائیل و کشورهای عضو ناتو جهانی‌ بدون سیاه، عرب و آسیائی است، جایی که آنها آزادانه می توانند یک امپراتوری جدید به وجود آورند، بدون هرگونه بومی اخلالگر و بدون ایجاد یک جنگ جهانی‌ هسته‌ای که خطر نابودی سیاره را فراهم کند.