رائل مایتریا ، بنیانگذار و رهبر معنوی جنبش بین المللی رائلیان، پیام های دوره ای از الوهیم دریافت می‌‌نماید ، دانشمندان پیشرفته فرازمینی که تمام حیات بر روی زمین، از جمله ما را خلق کرده اند. اولین پیام برای بشریت به رائل بیش از ۴۰ سال پیش توسط الوهیم داده شده بود .
کتابی‌ که آنها ارائه کردند پیامی ازطرف طراحان – طراحی هوشمند است. شما می توانید این کتاب را به صورت رایگان از اینجا دانلود کنید.

الوهیم هنوز هم هر آنچه را که بر روی زمین اتفاق می افتد تماشا می کنند. هیچ چیز به اصطلاح اطلاعات ” فوق سرّی” برای آنها محرمانه نیست ، و هیچ چیزهر فرد، گروه و یا نهاد دولتی نمی تواند به تغییر آن مبادرت ورزد. در واقع، رائل پیام های جدید از الوهیم در مورد اخلال در بسیاری از تحولات سرویس های مخفی دولت های سیاره ما دریافت می‌کند. آن پیام ها و هر به روزرسانی که رائل دریافت می کند در این وب سایت در دسترس خواهد بود.

علاوه بر این، توجه داشته باشید این ضمیمه مهم اعلام شده توسط رائل در روز ۲۱اوت ۲۰۱۵ (۳۰ مرداد ۱۳۹۴) می باشد:
من مطمئن نیستم که بعد از تعدادی آشکارسازی که در صدد انجام آن هستم مدت طولانی بر روی زمین زندگی کنم، چرا که در حال حاضر در لیست افرادی هستم که بناست از طرف سازمانهای سری امریکا واسرائیل “سربه نیست شوند”… اما حتی اگر من ناپدید شوم کسی جایگزین من خواهد شد، چه بعنوان یک راهنمای راهنمایان منتخب که جانشین من خواهد بود و یا شخص دیگری که خودش را فقط برای این منظور آشکار خواهد کرد و نه یک پیامبر تازه (که دیگر پیامبری در کار نخواهد بود) ویا کسی که بعنوان رهبر جدید حرکت رائلیان برگزیده شده باشد. مأموریت او تنها آشکاری اسرار حکومتی خواهد بود و نه هیچ چیز دیگری. الوهیم هر اتفاقی که برای من بیفتد اطمینان حاصل خواهند کرد که تلاششان را برای نجات بشریت ادامه دهند.