افشاگری الوهیم ۴#: ۵ شهریور ۱۳۹۴

حمله اخیر اسرائیل به سوریه که گفته شدهاقدامی تلافی جویانه در مقابل حمله ای از سمت اراضی سوریه است، باز یک عملیات دروغین دیگر و منزجر کننده ترین آنهاست. داخل سوریه نزدیک مرز گروه کوچکی از مخالفان دولت سوریه وجود دارند. این گروه مسلح است و توسط افسران اسرائیلی آموزش داده و هدایت شده است. آنها مکانهایی را در اراضی اسرائیل (در واقع اراضی سوریه در ارتفاعات جولان که به شکل غیرقانونی توسط اسرائیل اشغال شده) که خالی از سکنه است را انتخاب کرده و موشک هایی به آن مناطق پرتاب کرده اند. البته از آنجاییکه محدوده غیرمسکونی بوده است هیچ نظامی و غیر نظامی کشته و یا زخمی نشده. درنتیجه اسرائیل وانمود کرد که با بمباران ارتش سوریه قصد مقابله به مثلدارد و اعلام کرد که دولت سوریه را مسئول هرگونه حمله ای از سمت خاک این کشور می داند. به عبارت دیگر، اسرائیل با تخریب ارتش سوریه قصد تضعیف این ارتش در مقابل گروه کوچک شورشیان مستقر در نزدیکی مرزهای اسرائیل را دارد…. به عبارت دیگر حفاظت از اراضی اسرائیل. تقریباً خنده دار بود اگر صدها شهروند سوریه ای توسط بمباران اسرائیل کشته و زخمی نمی شدند. یکی از قویترین ارتشهای دنیا نمی تواند از خود در برابر گروه کوچکی از شورشیان سوریه ای که چند کیلومتر آنطرفتر از مرز خودش است حفاظت کند و فقط می تواند ارتش سوریه را که صدها کیلومتر دورتر است را به قصد تلافی بمباران کندو رسانه های غرب این دروغ را منتشر می کنند.