افشاگری الوهیم ۱#: ۳۰ مرداد ۱۳۹۴

برخی مقامات دولت اسرائیل به منظور مقابله با همدردی جهان با غزّه ورنج فلسطینیان در صدد ایجاد یک حمله ساختگی در تل آویو یا اورشلیم هستند که در آن یک بمب قدرتمند منجر به کشته شدن هزاران شهروند اسرائیلی خواهد شد و سپس این حمله را به یک تروریست فلسطینی که یک بیمار روانیست که ذهنش توسط متأخرترین روشهای کنترل ذهن دستکاری شده تا باور کند که از خدا دستورات مستقیم دریافت می کند، نسبت داده خواهد شد، سپس سرویس مخفی اسرائیل مقدار زیادی بمب در اختیار او بعنوان عضو حماس خواهد گذاشت و امکان دسترسی به سایت حمله تروریستیکه احتمالاً یک ورزشگاه یا یک مراسم دیگر که محل تجمع هزاران نفر خواهد بود. این مقامات ارشد اسرائیلی قصد دارند با قربانی کردن هزران نفر از شهروندان خود جانبداری جهانی از فلسطینیان غزّه را متوقف کنند و سپس یک حمله ویرانگر تازه به قصد نسل کشی علیه فلسطینیان به راه بیاندازند که عواقب آن شامل تخلیه اجباری تمام بازماندگان فلسطینی برای حفاظت از خودشانبه یک کشور پذیرا از همتایان عرب و الحاق تمام ممالک فلسطینی خواهد بود.