افشاگری الوهیم ۸#: ۱۸ تیر ۱۳۹۵

۶۰ نفر از ثروتمندترین افراد روی زمین در حال حاضر بطور مخفیانه دست به ساخت یک مجتمع زیرزمینی زده اند که می تواند در برابر وقوع هر جنگ جهانی هسته ای، شیمیایی و یا بیولوژیکی و یا هر انقلاب جهانی مقاومت کند. این مجموعه شامل اتاق هایی برای ۶۰ نفر از ثروتمندترین افراد و خانواده های آنها خواهد بود که در مجموع از ۴۸۰ نفر، ۲۴۰ نفر از دانشمندان به ویژه متخصصان ژنتیک و کشاورزی، ۶۰ پزشک از تمام تخصص ها، ۱۲۰ کماندوی نظامی به منظور حفظ نظم و حفاظت از این ساختمان پیچیده برای جلوگیری از تلاش هر نیروی خارجی برای وارد شدن به آن، با کنترل باتری از راه دور موشک ها و هواپیماهای بدون سرنشین و ۶۰ نفر از زیباترین زنان جوان به منظور تکثیر انسان بر روی زمین پس از تحولات ناگهانی و عمده ای که به پایان خواهد رسید و جو زمین دوباره تمیز خواهد شد.

کل جمعیت آن در حدود ۱۴۴۰ نفر با تمام زیرساخت های مورد نیاز که قادر به تغذیه این جمعیت به طور نامحدود با استفاده از آخرین فن آوری های توسعه یافته توسط ناسا که ماه یا مریخ را برای اولین بار بطورمستعمرات در آینده به وجود خواهد آورد.

محل آن که البته بسیار محرمانه است و حتی افرادی که انتخاب می شوند برای این مجموعه هرگز از محل دقیق آن تا زمانی که با خیال راحت در آن وارد شوند اطلاعی نخواهند داشت. سوء ظن قوی این است که این مجموعه بطور پنهانی از لحاظ مالی ممکن است، متصل و یا نزدیک به خزانه جهانی سوالبارد باشد که توسط بیل گیتس، خانواده راکفلر، مونسانتو و دیگران حمایت می شود

این یک اولویت است برای دوستداران صلح؛ برای پیدا کردن و از بین بردن چنین جایی به منظور حذف هر مکان فرار برای این ۶۰ نفر که خود ۰/۰۰۰۰۰۰۱ درصد ثروتمندترین ساکنین این سیاره هستند و آن را متعلق به خود می دانند پس از تامین مالی یک جنگ جهانی که تمام بشریت را نابود خواهد کرد.
اگر آنها هیچ جایی برای فرار نداشته باشند بنابراین تامین مالی جنگ جهانی هسته ای را متوقف خواهند کرد.”