افشاگری الوهیم ۶#: ۱۶ آذر ۱۳۹۴ 

یک توافق محرمانه بین ترکیه و اسرائیل برای تضعیف سوریه موجود بوده است. بر اساس این توافقنامه ، دولت اسرائیل بلندی های جولان و دولت ترکیه تمام مناطق کردنشین واقع در شمال سوریه را می‌ توانند ضمیمه خاک خود کنند.
هر دو دولت هم به بهانه امنیت وهم از طریق حمایت مالی از مبارزان داعش ، با تامین سلاح و مشاوران نظامی و کماندوها دست به چنین اقدامی زدند.
مردم ترکیه که در حمله نظامی ناوگان بشردوستانه غزه بسیاری از شهروندان خود را از دست داده اند علاقه مند خواهند شد که بدانند دولت ترکیه متحد مخفی اسرائیل است.