Od tejto chvíle, pod názvom “Elohimleaks,” budem okamžite posielať najnovšie informácie od Elohim o tom, čo sa deje vo väčšine tajných vládnych službách na Zemi. Ľudia vládnuci tejto planéte musia vedieť, že Elohim nás sledujú a že vedia všetko. Žiadne “prísne tajné” informácie alebo štátne tajomstvá akejkoľvek vlády nemôžu byť pre nich utajené.

“Nie som si istý, či budem žiť na Zemi veľmi dlho po pár odhaleniach, ktoré urobím. Je to preto, že som teraz na zozname ľudí, ktorí “potrebujú byť ukončený” tajnými službami Spojených štátov amerických a Izraela. Ale aj keby som bol zmizol, niekto by ma nahradil a získaval informácie od našich Stvoriteľov. Tento človek by buď bol novozvolený Sprievodca sprievodcov (ten ktorý ma nahradí), alebo niekto iný, kto by bol odhalený JEDINE pre tento účel a nesmie byť novým Prorokom (pretože nebudú žiadny ďalší proroci), alebo niekto vybraný, ktorý bude novým vodcom Raeliánskeho hnutia. Jeho úlohou by bolo LEN odhaliť štátne tajomstvá a rozhodne nič iné. Čokoľvek sa mi stane, Elohim zaistia, že sa budú naďalej snažiť zachrániť ľudstvo. “

Comments are closed.