ราเอล ผู้ก่อตั้งและผู้นำทางจิตวิญญาณ ขององกรค์ราเอลเลี่ยนทั่วโลก ซึ่งราเอลเป็นผู้ที่ได้รับข้อความจากเอโลฮิมมาเป็นระยะๆ ตลอดเวลาหลายสิบปีมานี้ ซึ่งมากไปกว่านั้นยังทำให้เราได้รู้ว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกใบนี้รวมไปถึงมนุษย์ด้วย ถูกสร้างมาจากนักวิทยาศาสตร์ที่มาจากนอกโลก
ข้อความต่างๆ ที่ราเอลได้รับจากเอโลฮิมเพื่อแจ้งให้มนุษยชาติได้รับรู้ก็มากกว่า 40 ปีมาแล้ว มันถูกบันทึกไว้ในหนังสือที่ชื่อว่า “Intelligent Design หรือ สาส์นจากต่างดาว” คุณสามารถดาวน์โหลดหนังสือเหล่านั้นได้ที่นี่ฟรี

เอโลฮิมยังคงเฝ้ามองความเป็นไปของโลกเราอยู่ตลอดเวลา ซึ่งไม่มีความลับไดๆ ในโลกใบนี้ที่จะปิดบังเอโลฮิมได้ ไม่ว่าจะเป็น หน่วยงาน องกรค์ หรือรัฐบาลใดๆ ก็ตาม ที่จริง เร็วๆ นี้ราเอลได้รับข้อความใหม่จากเอโลฮิมเกี่ยวกับสิ่งที่จะมาทำลายความสงบสุขและการพัฒนาของโลกใบนี้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นความลับสุดยอดของรัฐบาล.

ข้อความเและข่าวสารใหม่ๆเหล่านี้ ที่ราเอลได้รับจากเอโลฮิมจะถูกโพสลงในเว็บไซท์นี้ทันทีที่ได้รับข้อความ.
บันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสำคัญถูกระบุ โดยราเอล 21 สิงหาคม 2558