เมื่อวันที่ 22 เดือน สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา:

อเมริกา อิสราเอล และกองกำลังทหารนาโต้ในบางประเทศ ขณะนี้กำลังทำโครงการลับสุดยอดที่เกี่ยวกับ ทางด้านแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่สามารถฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ได้ โดยไม่ต้องประกาศสงครามใดๆ โครงการของพวกเขาคือ กระจายเชื้อโรคที่มนุษย์สร้างขึ้นนี้ เพื่อฆ่ามนุษย์ที่ไม่ใช่พวกผิวขาว หรือผู้ที่ไม่ใช้ชาวยิว การกระจายเชื้อโรคนั้นจะเกิดขึ้นได้ง่ายมาก ด้วยการส่งเชื้อเพียงเล็กน้อย ใส่เข้าไปในอาหาร หรือวัตถุดิบต่างๆก่อนการขนส่ง ตัวแบคทีเรียนี้สามารถจะเจาะจงเป้าหมายเฉพาะที่ไม่ใช่คนขาว และไม่ใช่ชาวยิวได้
มันเป็นปัญหาเล็กน้อยของรัฐบาลอิสราเอล แต่เป็นคนส่วนใหญ่ของชาวปาเลสไตน์ในความเป็นจริง
พันธุ์กรรมของยิวที่แท้จริงนั้น เป็นเหมือนบรรพบุรุษยิวในสมัยก่อน ในขณะที่คนส่วนใหญ่ของชาวอิสราเอลนั้นไม่ได้มีรหัสพันธุ์กรรมที่แท้จริงอยู่ ซึ่งในความเป็นจริงเขาเป็นลูกหลานของชนชาวยุโรปกลาง ผู้ที่เปลี่ยนมานับถือยิว การแก้ปัญหานั้นเป็นเรื่องยุ่งยากมาก ซึ่งโรคร้ายนั้นจะฆ่าทุกคนได้ ฉะนั้นคนผิวขาว และคนยิวจะได้รับวัคซีนเพื่อป้องกันโรคนี้
การปลอมโรคนี้นั้น จะเป็นโรคที่รู้จักกัน เช่น อหิวาตกโรค หรือไทฟอยด์ และอื่นๆ ประชากรคนขาวและคนยิวจะได้รับวัคซีนป้องกัน โดยถูกบังคับใช้ภายใต้ข้ออ้างเพื่อรักษามนุษยชาติ ส่วนวัคซีน(ที่ไร้ประสิทธิภาพ)อาจจะถูกส่งไปภายใต้การแสดงจอมปลอมว่าเป็น “การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม”ให้กับประชากรโลกที่ไม่ใช่คนขาวในหลายๆประเทศ และอาจมีส่วนประกอบบางอย่างที่ทำให้เกิดโรคมากยิ่งขึ้นได้
อเมริกา และกองกำลังอิสราเอล ได้เริ่มทดลองใช้ “อาวุธ” นี้แล้วใน แอฟริกา และปัจจุบันที่ซีเรีย และจะทดลองใช้ทั้งยาจริง และยาปลอมด้วยเช่นกัน เป้าหมายสูงสุดของอเมริกา อิสราเอล และสมาชิกนาโต้ในบางประเทศ คือโลกที่ไม่มีชาวผิวดำ ชาวอาหรับ และชาวเอเชีย ที่พวกเขาสามารถที่จะสร้างอาณาจักรใหม่ได้อย่างอิสระที่ปราศจากการรบกวนจากชนชาวท้องถิ่นต่างๆ และปราศจากการสร้างสงครามนิวเคลียร์โลก ที่เสี่ยงต่อการทำลายดาวเคราะห์นี้ได้