3 มษายน 2559:

ฐานทับอเมริกันในประเทศญี่ปุ่น, โดยเฉพาะ ที่เกาะโอกินาว่า,ไม่เคารพสนธิสัญญา U.S กับ ญี่ปุ่น. ซึ่งมีระเบิด ICBM นิวเคลียร์ ขีปนาวุธ เป็นจำนวนมาก เล็งเป้าไปที่จีน. สิ่งเหล่านี้ทำให้ เมืองโอกินาว่า เล็งเป้าทันทีในกรณีของสงคราม ระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน.

ประชากรในโอกิน่าว่า จะต้องมีท่าทีประท้วงขับไล่ กองฐานทัพ U.S
อย่างน้อยให้ได้รับสิทธิในการตรวจสอบฐานทัพเหล่านั้นทันที.
เจ้าหน้าที่ในประเทศญี่ปุ่นไม่ได้รับสิทธินี้.
พวกเขาจะต้องทำให้มั่นใจได้ว่า ไม่มีระเบิดนิวเคลีย์ ขีปนาวุธ ที่มีอยู่ในอนาเขตญี่ปุ่น
เป็นหนังสือค้ำประกันของสนธิสัญญา.