วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558:

มีข้อตกลงลับระหว่างตุรกีกับอิสราเอล และอิสราเอลต้องการที่จะสยบซีเรีย

โดยที่อิสราเอลสามารถยึดครองที่ราบสูงโกลัน

และตุรกีก็สามารถยึดครองเมืองที่เป็นอาณาเขตของชาวเคิร์ดได้ทั้งหมด ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของซีเรีย

ทั้งสองประเทศอยู่ในความคุ้มครองและได้สนับสนุนทางการเงินให้กับกลุ่มนักรบ ISIS

ทั้งอาวุธและที่ปรึกษาทางทหารและคอมมานโด

ประชาชนชาวตุรกีที่สูญเสียพลเมืองในการโจมตีทางทหารของหน่วยรบทางเรืองกาซ่าจะต้องอยากรู้แน่ว่า

รัฐบาลของพวกเขาเป็นพันธมิตรอย่างลับๆ กับอิสราเอล