เมื่อวันที่ 22 เดือน  สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา:

ขณะนี้ที่อิสราเอลได้ควบคุมระบบชลประทานในดินแดนปาเลสไตน์ไว้ กองกำลังอิสราเอลได้กำลังศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการวางยาพิษในน้ำ เพื่อสามารถทำให้เกิดการติดต่อเชื้อโรคร้ายได้สูง และหลังจากการที่มีการระบาดเกิดขึ้น กองกำลังอิสราเอลก็จะส่งคนไป “ช่วยเหลือประชาชน” ด้วยจุดประสงค์ ที่ไม่ใช่ด้านยาหรือวัคซีนแต่อย่างใด แต่เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีว่าเป็น “ผู้ไถ่บาป” ของชนชาวปาเลสไตน์ที่น่าสงสาร ในขณะที่ปลอมตัวเข้าไปเพื่อการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่แท้จริง ของการให้เกิดโรคระบาทชนิดหนึ่งขึ้น ในความเป็นจริงมันเป็นเชื้อโรคที่มนุษย์สร้างขึ้น แต่มันจะถูกออกแบบให้มีลักษณะอาการป่วยเหมือนโรคที่เป็นที่รู้จัก  และสื่อก็จะเผยแพร่เรื่องโกหกอย่างเป็นทางการโดยไม่มีข้อสงสัย สิ่งที่กองกำลังอิสราเอลวาดกลัวนั้นก็คือ แบคทีเรีย หรือเชื่อโรคสามารถลอยเข้าสู่อากาศได้ ซึ่งจะทำให้ประชาชนชาวอิสราเอลต้องเสียชีวิตไปด้วย พวกเขากำลังทำงานกับวัคซีนอยู่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้กับพลเมืองอิสราเอล และถูกกล่าวว่าได้สร้างขึ้นเพื่อปกป้องพวกเขาจากการรู้จักโรคระบาดในปาเลสไตน์ ขณะที่ในความเป็นจริงมันจะถูกทำขึ้นเป็นพิเศษ เป็นโรคที่มนุษย์สร้างขึ้น และวัคซีนนี้จะแตกต่างจากวัคซีนที่ให้กับชาวปาเลศไตน์ ชาวปาเลสไตน์ทั้งหมด ไม่ควรจะดื่มน้ำ จากแหล่งน้ำที่อิสราเอลสร้างเอาไว้ แต่ควรจะเป็นแหล่งน้ำดั้งเดิมจำนวนน้อยนิดที่มาจากปาเลสไตน์ หรือเป็นน้ำที่ต้มแล้ว